Tag Archives: bảo hành bình GS

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA NGOẠI QUAN BÌNH BẢO HÀNH BÌNH ẮC QUY GS

Mục đích: Bảng hướng dẫn nhằm giúp các đại lý nhận diện những dạng lỗi ngoại quan mà phía nhà máy từ chối bảo hành do những nguyên nhận khách quan từ phía khách hàng. Sau đây là một số lỗi từ chối nhận bảo hành mà chúng tôi đưa ra (không phải do lỗi […]